Regulamin

Regulamin Portalu lovekrakow.pl

Wydawcą LoveKraków.pl jest LoveKraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślna 1/6, KRS: 0000497989.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Zamieszczone w nim informacje, teksty, artykuły, zdjęcia oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody LoveKraków Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).


I. Definicje
1. Portal, lovekrakow.pl - portal internetowy istniejący pod adresem http://www.lovekrakow.pl, wraz ze swoimi funkcjonalnościami, będący krakowskim portalem społecznościowo-informacyjnym.
2. Gość - osoba korzystająca z Portalu lovekrakow.pl, nie posiadająca zarejestrowanego Konta, korzystająca z ogólnie dostępnych zasobów Portalu
3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu lovekrakow.pl i Aplikacji, posiadająca zarejestrowane Konto, mająca dostęp do funkcji i zasobów Portalu i Aplikacji, które niesie za sobą rejestracja w Portalu i Aplikacji.
4. Konto - profil Użytkownika, dostępny po zarejestrowaniu i zalogowaniu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Portalu i Aplikacji.
5. Aplikacja - aplikacja mobilna LoveKraków na urządzenia z systemem iOS oraz Android.
6. Regulamin - regulamin Portalu lovekrakow.pl i Aplikacji.
7. Materiały - materiały dodawane na Portal lovekrakow.pl i Aplikację przez użytkownika zarejestrowanego, nieodpłatnie i dobrowolnie, w formie tekstu lub/i pliku graficznego.
a) Wiadomości - materiały dodawane przez Użytkowników poprzez Aplikację.
8. Dodanie Materiału - publikacja Materiału na Portalu lovekrakow.pl lub w Aplikacji
9. Administrator, właściciel - LoveKraków Sp. z o.o., ul. Starowiślna 1/6, 31-038 Kraków, KRS: 0000497989.

II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu lovekrakow.pl i Aplikacji oraz stanowi zakres odpowiedzialności Administratora i Użytkowników.
2. Korzystanie z Portalu i Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu w całości. Korzystanie z Portalu i Aplikacji jest możliwe tylko zgodnie z zasadami Regulaminu.
3. Administrator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
4. Korzystanie z Portalu i Aplikacji po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.
5. Korzystanie z Portalu i Aplikacji musi się odbywać w zgodzie z Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, zasadami dobrego wychowania oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych na Portalu i Aplikacji, bez zgody Administratora.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

III. Użytkownicy i Goście, odpowiedzialność Użytkowników
1. Goście mają dostęp do ogólnodostępnych zasobów i funkcjonalności Portalu i Aplikacji, z wyłączeniem tych, do których dostęp mają tylko Użytkownicy.
2. Użytkownicy mają wyłączny dostęp m.in. do:
dodawanie artykułów, dodawanie newsów, dodawanie wydarzeń, dodawanie wiadomości, dodawanie miejsc, komentarze, oglądanie prywatnych galerii, wysyłanie i odbieranie prywatnych wiadomości.
3. Użytkownicy mają możliwość dodawania Materiałów na Portal lovekrakow.pl, jako artykuły, newsy, wydarzenia lub miejsca.
a) Użytkownicy mają możliwość dodawania wiadomości poprzez Aplikację.
b) Wiadomości dodane poprzez Aplikację widoczne są w Aplikacji oraz na Portalu.
4. Dodanie Materiału na Portal lovekrakow.pl i do Aplikacji jest nieodpłatne, dobrowolne i wymaga zaakceptowania Materiału przez Administratora lub osobę/podmiot przez niego wyznaczony, a Użytkownik dodając Materiał potwierdza, że ma do niego prawa autorskie lub prawa do jego rozpowszechniania.
5. Dodając Materiał Użytkownik udziela Administratorowi lub osobie/podmiotom przez Administratora wyznaczonym prawa do edytowania Materiału, kopiowania i rozpowszechniania na potrzeby Portalu i Aplikacji. Materiały dodane przez Użytkowników stanowią integralną część Portalu i Aplikacji.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść dodanego Materiału i ewentualne szkody wywołane z tego tytułu.
7. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych w czasie rejestracji, ich edycji oraz usunięcia swojego Konta. W celu usunięcia Konta, musi przesłać taki wniosek na adres e-mail: redakcja@lovekrakow.pl , a Administrator ma obowiązek takie Konto usunąć.
8. Administrator nie rozpowszechnia i nie korzysta z danych Użytkowników, podanych przez nich w czasie rejestracji, Administrator nie odpowiada również za ich prawdziwość.
9. Rejestrując się w Portalu lovekrakow.pl oraz w Aplikacji Użytkownik zezwala na otrzymywanie informacji drogą e-mail, na e-mail podany w czasie rejestracji. Drogą emailową Użytkownik będzie informowany m.in. o otrzymaniu nowej prywatnej wiadomości na Portalu oraz o nowościach w Portalu i Aplikacji.
10. Użytkownik ma możliwość prowadzenia własnego bloga i dodawania do niego wpisów. Administrator nie ingeruje w treść wpisów do bloga Użytkownika i nie bierze odpowiedzialności za treści w ten sposób rozpowszechniane. Administator zobowiązuje się natomiast do usuwania treści wpisów do bloga, które łamią przepisy polskiego prawa.


IV. Administrator
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez Użytkowników Portalu i Aplikacji, ani za szkody powstałe na skutek dodania Materiału.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane korzystaniem z Portalu i Aplikacji przez Gości i Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z obowiązującym prawem lub/i Regulaminem działanie lub korzystanie z Portalu i Aplikacji przez Użytkowników i Gości.
4. Administrator ma prawo do niezaakceptowania dodanych Materiałów, komentarzy i innych treści przez Użytkowników, co skutkuje brakiem ich publikacji na Portalu.
5. Administrator ma prawo w każdej chwili usunąć dodany przez Użytkownika Materiał, komentarz lub inną treść, bez podania przyczyny.
6. Administrator ma prawo do zmiany wyglądu i funkcjonowania Portalu i Aplikacji.
7. Administrator (wydawca, właściciel) zastrzega sobie prawo, w razie wykorzystania tekstu, informacji, zdjęcia lub jakiegokolwiek innego materiału należącego do niego, do pobrania opłaty licencyjnej za wykorzystanie w.w. utworu bez zgody Administratora. Pobranie następować będzie w drodze wystawienia faktury vat i przesłania jej do podmiotu, który wykorzystał utwór bez zgody Administratora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Pliki cookies.
1. Portal lovekrakow.pl używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu rownież przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne, w tym przez Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
2. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe, a także które kampanie reklamowe są efektywne. Dzięki nim wiemy, jaka grupa użytkowników odwiedza naszą stronę lub jest odbiorcą danej kampanii.
3. Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonalność naszego serwisu.